Följ med

Nu går arbetet med de konstnärliga gestaltningarna in i ett nytt spännande skede. En hel del börjar bli klart och det allt kommer på plats i sjukhusets första färdiga del där den första patienten tas emot i slutet av året. Med detta avslutas bloggen så följ med oss till Kulturförvaltningen: Nya Karolinska Solna och följ arbetet där.

Information och kontakt: Cecilia von Schantz, Kommunikatör Nya Karolinska Solna på Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting E-post: cecilia.von.schantz@kultur.sll.se Telefon: 08-123 37 864

Publicerat i NKS byggprojektet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

En drömsk innergård

Konstnären Bianca Maria Barmen är främst känd som skulptör, men arbetar också med akvareller, teckningar och fotografi. Hennes meritlista är lång och utöver ett stort antal utställningar har hon gjort flera offentliga gestaltningar. På Nya Karolinska Solna har Bianca fått ett uppdrag för en innergård där hon arbetar med verket Vilande våg. 

I sin konst skildrar Bianca ofta scener och möten. I sin gestaltning på NKS ska hon placera fyra bronsskulpturer i en formation. Den ena har formen av en inrullande våg och den andra av ett sittande barn som vänder ansiktet uppåt. Vågen är ca 80 cm hög och 130 cm lång. Det sittande barnet är ca 85 cm högt, alltså ett uppförstorat barn i förhållande till ett verkligt barn. Barnet och vågen står på innergårdens luftintag och det kommer att vara 3 till 4 meter mellan objekten vilket gör att luftrummet mellan dem laddas som på en scen.

Dessa två delar är nu på väg att färdigställas och på bilden nedan står Robert Cassland på Maiale konstgjuteri i Malmö, vid en färdig gjutning av Barmens våg. Vågen ska nu ciseleras och sedan patineras. Nedan ser vi också en bild av flickan som Barmen arbetat fram och nu ska ta form på för att sedan gjutas hos Robert.

Vågen och gjutare Bianca Barmen Vilande våg

 

Utöver dessa två skulpturer innefattar verket två objekt på eller bredvid betongplattorna vid planteringsytorna och träden på gården. Den ena skulpturen i form av två kuber av olika format, staplade på varandra och med en groda högst upp och den andra bestående av fyra kuber av olika format som ska ligga något förskjutna ovanpå varandra som i en balansakt. Dessa mindre skulpturer är tänkta att samspela med de omgivande träden och växterna, såväl som med skulpturerna på luftintaget.

Flickan - Bianca Barmen Vilande våg

Bianca arbetar ofta med ensamma gestalter som kombineras i små grupper. Grupperna bildar drömlika scenarier där djur, människor, hus eller andra föremål förhåller sig till varandra på en begränsad yta. Storleksförhållanden spelar ofta en viktig roll i Bianca Maria Barmens skulpturvärld. Ett stort sittande barn omges av små hus. En mycket liten hare blir gigantisk i förhållande till andra figurer. Sammanhanget anspelar på en berättelse eller historia och betraktarens förs in i Barmens drömska värld.

Skulpturerna till verket Vilande våg kommer att vara färdiga i mars nästa år och därefter sker installation på NKS någon gång under våren/sommaren 2016.

Foto: Bianca Maria Barmen
Bild 1: Detalj av Vilande våg
Bild 2: Detalj av Vilande våg

 

Publicerat i Gestaltningsuppdrag | Lämna en kommentar

Filmare utsedda för skissuppdrag

NKS_exterior

Nu har beslut tagits om vilka filmare som går vidare till skissuppdrag för dokumentationen av konsten på NKS.

De tre filmarna/teamen är:

Malcolm Noble, Sandpiper films
Jacob von Heland och Johan von Reybekiel, Telltales och Zebrapa Productions
Anette Sidor och Jerry Carlsson, Verket produktion

I januari 2016 utses en av dessa för uppdraget.

Bild: White Tengbom Team

Publicerat i Skissuppdrag | Märkt , | Lämna en kommentar

Visning av de fyra första konstverken på Nya Karolinska Solna

Jesper framför kristall

Kulturförvaltningens konstenhet driver arbetet med konstnärliga gestaltningar i vården. Idag genomfördes en visning av de fyra första verken inne på det nya sjukhuset.

Konstsatsningen inom NKS-projektet är i full gång och i de många projekten finns såväl konstnärer som sitter vid skissbordet som de som håller på att färdigställa sina gestaltningar. I konstprojektet planeras ett 50-tal fasta gestaltningar, alltså verk som skapas specifikt för en viss plats i sjukhuset. Utöver det kommer ett stort antal enskilda verk att köpas in och verk ifrån de äldre sjukhusbyggnaderna på området kommer att flyttas över till de nya byggnaderna. Sammanlagt räknar man med ett tusental verk.

Martin West, projektledare Kulturförvaltningen, samordnar konstprojektet:

– Konstsatsningen på Nya Karolinska Solna är en viktig del av sjukhusets övergripande ambition att sätt människan i centrum. Konsten ska bidra till en miljö som känns omhändertagande och stimulerande. Den kan väcka fantasin och hjälper människor att se möjligheter. Astrid vid sitt verk Skylight

I samband med visningen installerades det fjärde konstverket på det nya sjukhuset. Det är den internationellt erkända konstnären Astrid Krogh som färdigställde sitt verk Skylight för ett av ljusschakten. Astrid bor och arbetar i Danmark och är utbildad på Institute for Product Design. Astrid är en av Danmarks största konstnärer just nu och har haft uppdrag för såväl Parlamentet som det Kungliga Biblioteket i Danmark. Hon kallar sig textildesigner men arbetar med moderna material så som ljus och teknologi.

– Eftersom det här schaktet är stängt upptill, helikopterplattan är placerad på taket, ville jag ta in himlen och låta ljuset skifta över dagen. Jag ville göra ett meditativt konstverk där ljuset långsamt rör sig över hela skalan, från gryning till solnedgång, från mjukt vitt till starkt purpurfärgat, säger Astrid Krogh om sitt verk Skylight.

Under sommaren färdigställdes de tre första verken på sjukhuset: Jesper Nyréns Kristall, en glasfasad för akutentrén, Fredrika Linders Ljusschakt, Without Boundaries, samt Anna Berglunds Picta Hortum för innergården i den första byggfasen. Tidigare har Kristoffer Zetterstrands mosaik Ager Medicinae för garaget i den
separata teknikbyggnaden invigts, men idag var alltså det första tillfället att se de första verken på plats inne i det nya sjukhuset.

Konstnären Jesper Nyrén bor och arbetar i Stockholm. Jesper har sin utgångspunkt i måleri och hans verk undersöker gränsen mellan figuration och abstraktion och målningens förhållande till det omgivande rummet. I verket Kristall har han arbetat med glaspartier färgade som kristaller för att skapa en levande och vacker vägg som också fungerar som insynsskydd för de som besöker akutmottagningen.

– Jag arbetat med speglingar och symmetrier som skapar bilder i det organiska mönstret. Bilden på de stora glasen är uppbyggd med skiftande transparens i färgytorna, vilket gör att upplevelsen av verket förändras med ljusets skiftningar och människornas rörelse innanför och utanför glaspartiet, berättar Jesper.

Under våren och sommaren installeras ytterligare gestaltningar på Nya Karolinska Solna och när sjukhuset öppnar hösten 2016, är de allra flesta på plats.

Vårdmiljöerna utgör ett kulturarv
Vårdmiljöerna inom Stockholm läns landsting rymmer en fantastisk kulturskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 70 000 konstverk – en av landets största samlingar av modern och samtida konst. Det är den så kallade enprocentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även landstinget skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden. Tack vare det har Stockholms läns landsting idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst vilket utgör ett rikt kulturarv.

Foto: Gary Fabbri
Bild 1: Jesper Nyrén framför sitt verk Kristall
Bild 2: Astrid Krogh vid sitt verk Skylight

Publicerat i Gestaltningsuppdrag, NKS byggprojektet | Märkt , | Lämna en kommentar